Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

STRONA RZĄDOWA  
Współprzewodniczący
Jan Grabiec
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
nadinsp. Krzysztof Gajewski I Zastępca Komendanta Głównego Policji
Grzegorz Ziomek Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
płk Mariusz Tomaszewski Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Anna Dutkiewicz Radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Komitetu Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ireneusz Kawałek Radca Ministra w Wydziale Nadzoru nad Ratownictwem i Ochroną Ludności Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
STRONA SAMORZĄDOWA    
Współprzewodniczący
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy Związek Miast Polskich
Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełk Związek Miast Polskich
Zastępca
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina Związek Miast Polskich
Dariusz Wróbel Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Unia Miasteczek Polskich
Zastępca
Piotr Szczucki
Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego Unia Miasteczek Polskich
Andrzej Pyziak Wójt Gminy Rudniki Związek Gmin Wiejskich RP
Zastępca
Stanisław Longwa
Wójt Gminy Kłodzko Związek Gmin Wiejskich RP
    Związek Powiatów Polskich
Zastępca
Marek Wysocki
Wicestarosta Piski Związek Powiatów Polskich
Jan Grabkowski Starosta Poznański Związek Powiatów Polskich
Piotr Bożko Wicestarosta Buski Związek Powiatów Polskich
Jacek Magdoń Radny Województwa Podkarpackiego Związek Województw RP
Zastępca 
Aneta Moczkowska
Sekretarz Województwa Śląskiego Związek Województw RP
Włodzimierz Patalas Sekretarz Miasta Wrocławia Unia Metropolii Polskich
Zastępca 
Krzysztof Karpieszuk
Sekretarz Miasta Białegostoku Unia Metropolii Polskich

 


Do zakresu działania należą sprawy dotyczące:

  • działu administracja publiczna,
  • działu obrona narodowa,
  • działu sprawiedliwość,
  • działu sprawy wewnętrzne.