Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

STRONA RZĄDOWA  
Współprzewodniczący
Jurand Drop
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Robert Bartold Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej
Justyna Duszyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych
Ministerstwa Finansów
Roman Kusyk Zastępca Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Elżbieta Kroszczyńska Departament Koordynacji Funduszy Strukturalnych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Elżbieta Bojanowska Główny Specjalista w Wydziale Nadzoru Departamentu Administracji Publicznej
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
STRONA SAMORZĄDOWA    
Współprzewodniczący
Jan M. Czajkowski
Urząd Miasta Łodzi Unia Metropolii Polskich
Marcin Wojdat
zastępca:
Tomasz Fijołek
Sekretarz m.st. Warszawy

Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich
Unia Metropolii Polskich
Andrzej Olszewski Burmistrz Łęczycy Unia Miasteczek Polskich
Zastępca
Andrzej Malinowski
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta w Łęczycy Unia Miasteczek Polskich
Paweł Tomczak Dyrektor Biura ZGW RP Związek Gmin Wiejskich RP
Grzegorz Pióro
Zastępca:
Andrzej Plutecki

Bogdan Pągowski
Gabryiela Lisius
Andrzej Maj
Starosta Proszowicki

Starosta Radomszczański
Starosta Wyszkowski
Starosta Wejherowski
Starosta Kraśnicki
Związek Powiatów Polskich
Maciej Bułkowski Dyr. Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu MarszałkowskiegoWoj. Warmińsko-Mazurskiego
Związek Województw RP
Zastępca
Krzysztof Mączewski
Geodeta Województwa Mazowieckiego
Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
Związek Województw RP
Adam Lewandowski Burmistrz Miasta Śrem Związek Miast Polskich
Zastępca
Marek Bigosiński
Ekspert ZMP Związek Miast Polskich

Do zakresu działania należą sprawy dotyczące działu informatyzacja.