Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich

STRONA RZĄDOWA  
Bogdan Dombrowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Grzegorz Pochopień Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zdzisława Wasążnik Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów
Daniel Baliński Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej i Instrumentów Terytorialnych Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Rajmund Ryś
Zastępca
Andrzej Brzozowy
Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Szymon Tumielewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska
STRONA SAMORZĄDOWA    
Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,  

Marek Cieślak
Zastępca
Rafał Rudnicki

Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Prezydenta Białegostoku
Unia Metropolii Polskich
Gabriela Teresińska-Pruchniak Sekretarz Gminy Opole Lubelskie Unia Miasteczek Polskich
Henryk Litka
Zastępca
Edward Trojanowski
Wójt Miasta i Gminy Dolsk

Sekretarz Generalny ZGW RP
Związek Gmin Wiejskich RP
Roman Szelemej
Zastępca
Beata Klimek
Prezydent Wałbrzycha

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
Związek Miast Polskich
Józef Krzyworzeka
Zastępca
Michał Godowski
Franciszek Koszowski
Maciej Awiżeń 
Starosta Krakowski

Starosta Kielecki
Starosta Świecki
Starosta Kłodzki
Związek Powiatów Polskich
Piotr Całbecki
Zastępca
Antoni Pawski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Związek Województw RP

Ekspert: dr hab. prof. SGH Zbigniew Strzelecki - Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
 


Do zakresu działania należą sprawy dotyczące działów administracji rządowej i spraw związanych z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych i miejskich.