Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

STRONA RZĄDOWA  
Współprzewodnicząca
Hanna Majszczyk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Zdzisława Wasążnik Ministerstwo Finansów
Elżbieta Jazgarska Ministerstwo Zdrowia
Maria Kałuska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Joanna Berdzik Ministerstwo Edukacji Narodowej
Robert Dzierzgwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ewa Szczepańska Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Elżbieta Paradowska Ministerstwo Gospodarki
STRONA SAMORZĄDOWA    
Współprzewodniczący
Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy Związek Miast Polskich
Andrzej Pietrasik Burmistrz Płońska Związek Miast Polskich
Danuta Kamińska Skarbnik Miasta Katowice Unia Metropolii Polskich
Wojciech Długoborski Z-ca burmistrza Gminy Chojny  Unia Miasteczek Polskich
Eugeniusz Gołembiewski Burmistrz Kowala Unia Miasteczek Polskich
Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol Związek Gmin Wiejskich
Halina Kowalkowska Wójt Gminy Gruta Związek Gmin Wiejskich
Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński Związek Powiatów Polskich
Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Związek Powiatów Polskich
Aleksandra Rutkowska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Związek Województw RP
Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego Związek Województw RP

Do zakresu działania należą sprawy dotyczące:

  • działu budżet,
  • działu finanse publiczne.