Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Międzynarodowych

STRONA RZĄDOWA  
Współprzewodniczący
Katarzyna Kacperczyk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Monika Kusina-Pycińska  Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Waldemar Guba Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Joanna Milwicz vel Delach Główny Specjalista
w Zespole ds. Międzynarodowych Biura Ministra
Ministerstwo Środowiska
Monika Sturlis-Gumieniczek Główny Specjalista
w Wydziale Struktur i Ustroju Samorządu Terytorialnego
Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
   
STRONA SAMORZĄDOWA    
Jacek Bendykowski Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Związek Województw RP
Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Związek Województw RP
Tadeusz Truskolaski 
zastępca:
Przemysław Tuchliński
Prezydent Białegostoku

Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku
Unia Metropolii Polskich
Krzysztof Pawlak Wicestarosta Łęczyński Unia Miasteczek Polskich
Leszek Świętalski 
zastępca:
Jerzy Zająkała


Wójt Lubianki
Związek Gmin Wiejskich RP
Joachim Smyła
zastępca:
Jolanta Gonta
Andrzej Stolpa
Starosta Lubliniecki

Starosta Sochaczewski
Starosta Płoński
Zwiazek Powiatów Polskich
Arkadiusz Godlewski
zastępca:
Michał Guć
Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Wiceprezydent Gdyni
Związek Miast Polskich

Do zakresu działania należą sprawy dotyczące:

  • działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  • działu sprawy zagraniczne.