Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

STRONA RZĄDOWA  
Współprzewodniczący
Tadeusz Sławecki 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Marianna Borowska Ministerstwo Finansów
Maksymilian Celeda  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czesława Kunkiewicz-Waligóra Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tomasz Śpiewak Ministerstwo Sportu i Turystyki
Barbara Markiton Ministerstwo Finansów
Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty 
   
STRONA SAMORZĄDOWA    
Współprzewodniczący
Marek Olszewski
Wójt Gminy Lubicz Związek Gmin Wiejskich
Anna Grygierek  Burmistrz Gminy Strumień Związek Gmin Wiejskich
Iwona Waszkiewicz Urząd Miasta Bydgoszczy Unia Metropolii Polskich
Bogdan Bieniek  Z-ca Prezydenta Mielca Związek Miast Polskich
    Unia Miasteczek Polskich
Marek Pławiak Starosta Nowosądecki Związek Powiatów Polskich
Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Związek Województw RP

Do zakresu działania należą sprawy dotyczące:

  • działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • działu kultura fizyczna,
  • działu nauka,
  • działu oświata i wychowanie
  • działu szkolnictwo wyższe.