Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

STRONA RZĄDOWA  
Współprzewodniczący
Zofia Szalczyk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Łukasz Porycki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Magdalena Lewicka Ministerstwo Środowiska
Magdalena
Wantoła-Szumera
Naczelnik Wydziału Edukacji Ustawicznej Dep. Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Lidia Oszkiewicz Główny Specjalista Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
STRONA SAMORZĄDOWA    
Współprzewodniczący
Stanisław Bodys
Burmistrz Rejowca Fabrycznego Unia Miasteczek Polskich 
Władysław Dariusz Łokietek  Burmistrz Karczewa Unia Miasteczek Polskich 
Stanisław Małachwiej Burmistrz Sokółki Związek Miast Polskich
Leszek Szymański Radny Kartuzy Związek Miast Polskich
Dariusz Piechowski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska w Urz. m. st. Warszawy Unia Metropolii Polskich
Paweł Lisicki  Naczelnik w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy Unia Metropolii Polskich
Mirosław Lech Wójt Gminy Korycin  Związek Gmin Wiejskich RP
Dariusz Strugała Wójt Gminy Jaraczewo Związek Gmin Wiejskich RP
Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski Związek Powiatów Polskich
Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego Związek Województw RP
Emilia Dunal Dyrektor Dep. Progr. ROW w UM Województwa Wielkopolskiego Związek Województw RP

Do zakresu działania należą sprawy dotyczące:

  • działu rolnictwo,
  • działu rozwój wsi,
  • działu rynki rolne
  • działu rybołówstwo.