Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Projekty zakończone

 • opracowanie ogólnej koncepcji systemu przez wszystkich partnerów projektu
 • Zaopiniowanie szczegółowej koncepcji budowy SMUP przez KWRiST
 • 10 Grup Wymiany Doświadczeń w wybranych 6 obszarach tematycznych projektu, wspomagających realizację projektu przez grupy ekspertów (tzw. Tematyczne Grupy Robocze),
 • 2 wizyty studyjne partnerów w Norwegii - analiza doświadczeń i doświadczeń z działania norweskiego systemu monitoringu usług publicznych KOSTRA
Czas trwania projektu:
01.01.2017
- 31.12.2018
Źródło finansowania projektu:

Wartość projektu: ponad 9 mln zł, w tym komponent ZMP to prawie 1 mln zł

 

 • cykl dwudniowych szkoleń regionalnych w 16 miastach wojewódzkich - III 2017 - X 2017 - ZMP
 • cykl 12 jednodniowych wizyt studyjnych w polskich JST - 2017-2018 - ZMP
 • 11 numerów Biuletynu PPP - 2016-2019 - ZPP
 • warsztaty oraz stoisko informacyjne towarzyszące Zgromadzeniom Ogólnym ZMP i ZPP w latach 2017-2019 – ZMP i ZPP
 • cykl warsztatów specjalistycznych – 2017-2018 - KL
 • wsparcie doradcze dla wybranych w konkursie kilkunastu przedsięwzięć przygotowywanych do realizacji w formule PPP - MR
 • analizy rynku PPP - MR
 • 3 debaty eksperckie -2017-2019 - KL
 • cykl zagranicznych wizyt studyjnych – 2017-2018 - KL
Czas trwania projektu:
01.01.2017
- 30.09.2019
Źródło finansowania projektu:

Wartość projektu: ponad 10,5 mln zł, w tym komponent ZMP i ZPP to kwota ponad 1,5 mln zł 

Czas trwania projektu:
01.01.2012
- 31.12.2013
4 484 800
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas trwania projektu:
01.06.2011
- 30.06.2013
4 322 952
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Czas trwania projektu:
01.08.2011
- 31.05.2015
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Czas trwania projektu:
18.12.2012
- 18.12.2013
1 184 700
CHF
Źródło finansowania projektu:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Czas trwania projektu:
01.07.2012
- 30.06.2015
4 484 261
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania projektu:
01.07.2013
- 31.12.2014
1 646 350
złotych
Źródło finansowania projektu:

Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych, PO PT.

Czas trwania projektu:
15.09.2012
- 15.12.2012
złotych
Źródło finansowania projektu:

Dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012.

Czas trwania projektu:
01.09.2012
- 01.08.2015
1 803 371
Euro
Źródło finansowania projektu:

Komisja Europejska (Life+) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strony