Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący
Krzysztof FEDORCZYK, Starosta Węgrowski
ul. Przemysłowa 5
07-100
Węgrów
Tel.
(25) 792 26 17
Fax:
(25) 792 26 17

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.02.2017
 
Stanowisko w sprawie reformy specjalizacji lekarskich
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.02.2017
 
Stanowisko w sprawie reformy specjalizacji lekarskich
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
15.12.2016
 
stanowisko w sprawie szkolnictwa zawodowego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.11.2016
 
Stanowisko w sprawie propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
14.04.2016
 
Stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
29.01.2016
 
Stanowisko w sprawie przeprowadzenia obiektywnej analizy wydatków ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
25.11.2015
 
w sprawie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2016 rok

w sprawie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2016 rok

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
16.11.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie wykonywania i egzekwowania, przez organy architektoniczno-budowlane, obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
11.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
  • w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia medyczne dla szpitali powiatowych
  • w sprawie braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ust.1-3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.06.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
05.03.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie zwiększającej się populacji dzików, możliwości zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń oraz szkód rolniczych wyrządzanych przez dziki

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
05.12.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie poparcia dzialań Zespołu Negocjacyjnego Podmiotów Leczniczych Województwa Mazowieckiego

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
18.09.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie przedłużenia terminu wejścia w życie wymogu posiadania calodobowych lotnisk dla helikopterów

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
03.09.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie wydłużenia okresu obowiazywania wskaźników dotyczących zadłużenia JST

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.08.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.07.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie poprawy systemu kontroli oceny szkół oraz dyrekcji

w sprawie poprawy systemu kontroli wydatkowania dotacji przez placówki niepubliczne

w sprawie Karty Nauczyciela

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
22.07.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

w sprawie proponowanych zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.06.2012
 
Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego
  1. W sprawie utrzymania kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych.
  2. W sprawie objęcia wsparciem działań mających na celu  poprawę jakości życia  na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego poprzez odbudowę i modernizację dróg powiatowych.
  3. W sprawie wyodrębnienia w Programie Operacyjnym  Infrastruktura i Środowisko dodatkowych środków na budowę i przebudowę dróg powiatowych, w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów.
  4. W sprawie utworzenia programu odbudowy i modernizacji oraz remontów dróg lokalnych ze środków budżetu państwa, zniszczonych przez firmy budujące drogi wojewódzkie, krajowe, ekspresowe, autostrady i kolej.
  5. W sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany Zarządzenia Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku  w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013.
  6. W sprawie organizacji przetargów przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na badania kandydatów do oddziałów klasy pierwszej  szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
06.03.2012
 
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego

W sprawie włączenia do Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) podregionów województwa mazowieckiego, które wykazują PKB na 1 mieszkańca  poniżej 75% średniej krajowej oraz zmiany granic jednostek statystycznych  NUTS-3 w obrębie województwa mazowieckiego.

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
28.02.2012
 
Stanowisko Konwentu Województwa Mazowieckiego

W sprawie aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego.

Strony