Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

Przewodniczący
Stanisław CUBAŁA, Starosta Piotrkowski
Jarosława Dąbrowskiego 7
97-300
Piotrków Trybunalski
Tel.
(44) 732 88 00
Fax:
(44) 732 88 03

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
29.06.2017
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

Stanowisko w sprawie:- sposobu ustalania kwoty ryczałtu dla szpitali, systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej- finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych- art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
12.09.2016
 
Stanowisko w sprawie poparcia działań związanych z uruchomieniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Złoczewie
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
12.09.2016
 
Stanowisko w sprawie postanowień Rozporzadzenia RM z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 1246)
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
12.09.2016
 
Stanowisko w sprawie zwiększenia limitu środków na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ...
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
01.07.2016
 
Stanowisko Konwentu w sprawie ujednolicenia Centralnej ewidencji Kierowców oraz bazy "PESEL"
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
14.04.2016
 
Stanowisko w sprawie realizacji zadań zakresu organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.12.2015
 
Stanowisko w sprawie pracy centrów powiadamiania ratunkowego obsługujacych numer 112
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.12.2015
 
Stanowisko w sprawie poziomu dofinansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

w sprawie poziomu dofinansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.12.2015
 
Stanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość pozyskiwania srodków unijnych na zadania inwestycyjne dot. rozwoju pieczy zastępczej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów te

w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość pozyskiwania srodków unijnych na zadania inwestycyjne dot. rozwoju pieczy zastępczej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej oraz ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.12.2015
 
Stanowisko w sprawie zmiany art. 30a ustawy prawo o ruchu drogowym
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
01.07.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie realizacji przez Powiaty od dnia 1 stycznia 2017 roku zadania organizowania i finansowania publicznego transportu

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.04.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe w województwie łódzkim

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.10.2014
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie:

  1. komplementarności rozwoju sieci dróg;
  2. konieczności zmiany przepisów Rozporządzenia MZ w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowi z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radiozotopowej chorób nienowotworowych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
24.04.2014
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnychw sprawie kwalifikacji wojskowej oraz zatrudniania i wypłacania należności za pracę lekarzom - przewodniczącym komisji lekarskiej 

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
03.01.2014
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie równego traktowania podmiotów leczniczych i umożliwienia pobierania opłat od pacjentów za świadczenia zdrowotne przez SPZOZw sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej świątecznej pomocy lekarskiej

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
29.10.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie zwiekszenia środków na aktywizacje zawodową

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
12.09.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie przedłużenia terminu wejścia w życie wymogu posiadania całodobowego lotniska dla helikopterów

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
12.07.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
07.04.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego z 3 kwietnia 2013

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
03.04.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

w sprawie ustawy z dnia 16 lutego 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Tagi:

Strony