Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

Przewodniczący
Andrzej PŁONKA, Starosta Bielski
Piastowska 40
43-300
Bielsko Biała
Tel.
(33) 812 53 00
Fax:
(33) 822 06 72

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
01.03.2016
 
Stanowiska w sprawie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
01.03.2016
 
Stanowisko w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
01.03.2016
 
Stanowisko w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie likwidacji centrów obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
01.03.2016
 
Stanowisko w sprawie zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  • w sprawie wypłacenia zaległych należności finansowych na usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych – powódź 2010
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
15.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

Stanowisko w sprawie:

  • warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach priorytetu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte
  • wydawania kart zgonu
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.06.2015
 
Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.04.2015
 
Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.04.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

w sprawie: projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.12.2014
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

w sprawie finansowania szpitali powiatowych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.10.2014
 
Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

w sprawie wprowadzenia kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych polegających na prowadzeniu nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.10.2014
 
Stanowiska Konwentów Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

w sprawie wnioskowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przygotowania informacji o planowanych zmianach przepisów w związku z pozyskiwaniem europejskich środków finansowych w perspektywie 2014 -2020

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.06.2014
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w sprawie zwortu do centrali NFZ 200 milionów
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.06.2014
 
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

w sprawie zwrotu do centrali NFZ 200 mln złotych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
19.11.2013
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

w sprawie finansów szpitali powiatowych w roku 2014

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.07.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego i Śląskiego

w sprawie działań Związku Powiatów Polskich

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.07.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

w sprawie finansowania Domów Pomocy Społecznej

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
03.06.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

w sprawie finansowania lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.04.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych zasobów Geodezyjnych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.04.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego,Śląskiego, Opolskiego oraz Lubuskiego

w sprawie ochrony praw rady do utworzenia komisji rewizyjnej

Tagi:

Strony