Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Opolskiego

Przewodniczący
Józef SWACZYNA, Starosta Strzelecki
Jordanowska 2
47-100
Strzelce Opolskie
Tel.
(77) 440 17 00
Fax:
(77) 440 17 01

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
06.12.2016
 
Stanowisko w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego dyrektorów/prezesów podległych Powiatom jednostek opieki zdrowotnej dla zapewnienia prawidłowego działania tych jednostek w 2017 roku
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie realizacji zadania wynikającego z art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 121 poz. 770 z późn. zm.)
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.11.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

w sprawie podwyżki płac dla pielęgniarek i położnych w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. i konsekwencje z tym związanedla szpitali powiatowych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
07.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego w formie studiów stacjonarnych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
02.07.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

w sprawie opinii rozporządzenia RiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
29.01.2014
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

w sprawie Orzeczeń wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w celu określenia niepełnosprawności dzieci i młodzierzy.

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
18.11.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

w sprawie kontraktów szpitali na rok 2014

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
16.07.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.04.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego,Śląskiego, Opolskiego oraz Lubuskiego

w sprawie ochrony praw rady do utworzenia komisji rewizyjnej

Tagi: