Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

Przewodniczący
Jan ZALEWSKI, Starosta Siemiatycki
Legionów Piłsudskiego 3
17-300
Siemiatycze
Tel.
(85) 656 65 00
Fax:
(85) 656 65 01

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.02.2017
 
Stanowisko w sprawie zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.02.2017
 
Stanowisko w sprawie modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
21.11.2016
 
Stanowisko w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zmiany w sieci szpitali
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
21.11.2016
 
Stanowisko w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych z RPO na ochronę zdrowia
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych w zakresie pomocy społecznej (finansowanych z EFRR) w połączeniu z realizacją działań finansowanych z EFS dla podmiotów zlokalizowanych poza Białostockim Obszarem Funkcjonalnym
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie zapewnienia stabilnego finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy przez administrację wojewody
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie współpracy administracji wojewody w obszarze pomocy społecznej z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie zmiany właściwości organów w zakresie pobierania opłaty skarbowej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.11.2016
 
Stanowisko w sprawie finansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
13.05.2016
 
Stanowisko w sprawie programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
13.05.2016
 
Stanowisko w sprawie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
11.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego
  • w sprawie braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ust.1-3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.07.2015
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.07.2015
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
21.11.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

w sprawie braku uproszczonego planu urządzenia lasu na realizację zawartych przez starostów z nadleśniczymi porozumień dotyczących obowiazku legalizacji drewna pochodzącego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.10.2013
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

w sprawie przedłużenia terminu wejścia w życie wymogu posiadania całodobowego londowiska dla helikopterów

w sprawie kompetencji w zakresie wyznaczania i funkcjonowania osób powiołanych do stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
12.07.2013
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowiaw sprawie zmian w systemie finansów publicznychw sprawie zarządzania drogami powiatowymi

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
15.02.2012
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

W sprawie utrzymania dotychczasowych przepisów prawnych dotyczących systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.