Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący
Edmund KACZMAREK, Starosta Jędrzejowski
11 Listopada 83
28-300
Jędrzejów
Tel.
(41) 386 37 41
Fax:
(41) 386 37 42

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
29.03.2017
 
Stanowisko wyrażające sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.01.2017
 
Stanowisko w sprawie proponowanego projektu ustawy o rzeczniku konsumentów
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.01.2017
 
Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w systemie dziedzinowym „PUMA” wdrożonym w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w celu przywrócenia jego zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
21.10.2016
 
Stanowisko Konwentu w sprawie propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
19.02.2016
 
Stanowisko w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
19.02.2016
 
Stanowisko w sprawie integralności województwa świętokrzyskiego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.11.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

dotyczące implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
22.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie finansowania przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach świadczeń medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe w 2016 r.

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
07.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie wydawania kart zgonu

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
19.06.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
06.11.2014
 
Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego

 w sprawie:

  1. zapewnienia w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego środków na inwestycje związane z opieką zdrowotną;
  2. wielkości środków dotacji Wojewody na realizację przez Powiaty w roku 2015 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
21.02.2014
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie niedofinansowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepoełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
21.02.2014
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie nadgorliwych i absurdalnych zaleceń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świetokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
25.10.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych województwa świętokrzyskiego

Tagi: