Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Lech JANICKI, Starosta Ostrzeszowski
Zamkowa 31
63-500
Ostrzeszów
Tel.
(62) 732 00 40
Fax:
(62) 730 17 71

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.02.2017
 
Stanowisko w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.02.2017
 
Stanowisko w sprawie wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej.
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
15.12.2016
 
Apel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycji na I półrocze 2017 r
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.09.2016
 
Stanowisko w sprawie poparcia dla apeli Rady Powiatu Wolsztyńskiego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.09.2016
 
Stanowisko w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pomocy finansowej oraz ochrony prawnej dla powiatów pozbawionych własności nieruchomości
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.03.2016
 
Stanowisko w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.11.2015
 
Stanowisko w sprawie propozycji wysokości kontraktów szpitali powiatowych na rok 2016
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.11.2015
 
Stanowisko w sprawie poparcia stanowisk w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
05.11.2015
 
w sprawie produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.10.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
  • w sprawie poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej+protokoły z posiedzeń Konwentu
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.09.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie projektu Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.03.2015
 
Pismo Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie Funduszu Pracy

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
04.03.2015
 
Pismo Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie Funduszu Pracy

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
26.06.2014
 
Stanowiska w sprawie kształcenia zawodowego oraz w sprawie funkcjonownaia sieci lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Wielkopolskim
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.06.2014
 
Protokół Konwentu Powiatów Województwa Wielkpolskiego

Protokół Konwentu Powiatów Województwa Wielkpolskiego z obrad w dniach 9 i 10 czerwca 2014 r.

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.04.2014
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dot. pomocy finansowej dla powiatów pozbawianych własności nieruchomości

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
18.11.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej wynikającej z przyjętych zasad finansowania

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
31.10.2013
 
Konwent Wielkopolski żąda środków na drogi

W związku z drastycznym obniżeniem środków finansowych przeznaczonych na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II oraz realnym brakiem możliwości dofinansowania inwestycji drogowych w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego podczas swojego październikowego posiedzenia zaapelował o utworzenie nowego funduszu jako instrumentu finansowania zadań drogowych dotyczących dróg powiatowych i gminnych.

Jak informuję starostowie aktualny system finansowania samorządów nie daje dużych możliwości realizacji zadań drogowych ze środków własnych. Sytuacja ta w połączeniu z mało realną szansą pozyskania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych powoduje możliwość pojawienia się stagnacji w zakresie nowych inwestycji drogowych jak również w bieżącym utrzymaniu infrastruktury drogowej.

Dlatego też samorządowcy apelują o wyodrębnienie w ramach budżetu państwa nowego instrumentu finansowania dróg powiatowych i gminnych. Proponuję jednocześnie, aby środki na ten cel pochodziły z udziałów samorządów w podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Przypominają jednocześnie, że likwidacja podatku od środków transportowych poprzez podniesienie podatku akcyzowego miała za zadanie pozyskanie środków finansowych na infrastrukturę drogową, a obecnie cały podatek akcyzowy pobiera budżet państwa, podczas gdy pojazdy poruszają się po wszystkich drogach publicznych.

Starostowie sygnalizują także, że dodatkowe środki stanowiłyby rekompensatę za pogorszenie stanu dróg lokalnych będącego efektem wprowadzenia Krajowego Systemu Poboru Opłat ViaToll. Dodają przy tym, że możliwe jest także wspomaganie funduszu środkami z KSPO ViaToll, ponieważ system płatnych dróg krajowych jest powiązany z bezpłatnymi drogami lokalnymi i nie może bez nich funkcjonować. Przypominają jednocześnie, że od momentu wprowadzenia tej opłaty większość samorządów odnotowała wzmożony ruch pojazdów ciężarowych na drogach lokalnych.

Zdaniem włodarzy powiatowych, brak rozwiązań systemowych w zakresie finansowania dróg powiatowych i gminnych doprowadzi do pogorszenia stanu infrastruktury drogowej, a co za tym idzie znaczącego obniżenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wystąpienie Starostów Powiatów z Wielkopolski jest kolejnym głosem środowiska samorządowego w tej sprawie.

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.10.2013
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
18.10.2013
 
Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego - relacja w TV Wielkopolska
Tagi:

Strony