Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

Przewodniczący
Józef KRZYWORZEKA, Starosta Krakowski
al. Słowackiego 20
30-037
Kraków
Tel.
(12) 633 49 06
Fax:
(12) 633 52 94

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.02.2017
 
Stanowisko w sprawie obowiązujących procedur i dokumentów wykonawczych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.02.2017
 
Stanowisko w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo budowlane, zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
16.04.2016
 
Stanowisko w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
15.04.2016
 
Stanowisko w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
15.04.2016
 
Stanowisko w sprawie finansowania pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
28.01.2016
 
Stanowisko w sprawie podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty województwa małopolskiego w ramach poddziałania 12.1.3. RPO WM 2014-2020
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
28.01.2016
 
Stanowisko w sprawie realizacji projektów w ramach poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, RPO WM 2014-2020
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.12.2015
 
Stanowisko w sprawie propozycji przywrócenia do "Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oswiatowej subwencji ogólnej" - terminu październikowego skladania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.11.2015
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
  1. wynagrodzeń pracowników służby zdrowia;
  2. wdrażania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  3. niekorzystnego dla szpitali powiatowych podziału środków w projekcie planu finansowego NFZ na rok 2016
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
18.09.2015
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

stanowiska w sprawie:

1. zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

2. obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 31.01.1959 r. (Dz.U. 1959 Nr 11, poz. 62)

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.06.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
16.06.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Stanowisko w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
05.05.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

w sprawie zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.04.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

w sprawie zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.03.2015
 
Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
17.03.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

w sprawie kwoty dotacji przyznawanej przez Wojewodę Małopolskiego dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.10.2014
 
Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

w sprawie wprowadzenia kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych polegających na prowadzeniu nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
08.10.2014
 
Stanowiska Konwentów Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

w sprawie wnioskowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przygotowania informacji o planowanych zmianach przepisów w związku z pozyskiwaniem europejskich środków finansowych w perspektywie 2014 -2020

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.08.2014
 
Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

w sprawie podjęcia współpracy z nowopowstałą organizacją "Fundacji Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie"

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
19.11.2013
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

apelem o pilną interwencję w proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Małopolsce w rodzajach lecznictwo zamknięte i AOS.w sprawie aneksowania przez szpitale powiatowe umów na świadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tagi:

Strony